Archiv pro měsíc: Červen 2019

SETKÁNÍ OBČANŮ TOČNÉ SE STAROSTOU A RADNÍMI MČ PRAHA 12

19.června (středa) 18:00

Návrh programu:

Přivítání moderátorem, úvodní slovo starosty

kanalizace

stav přípravy a projektové dokumentace na splaškovou kanalizaci

stav odkupu ČOV

(Jan Adamec, Hana Jandová, Vladimír Volráb)

 

vyvážení jímek

stávající stav a výhled

(Jan Adamec, Petr Lustig)

 

příprava ostatních sítí technické infrastruktury (plyn, dešťová kanalizace)

finální úprava místních komunikací po realizaci sítí

(Hana Jandová, Pavel Sibřina)

 

developerské projekty U Olšiček a Maverick

představení aktuální podoby záměrů

návaznost na původní strukturu obce

(Eva Tylová, Skyva?, za Maverick?)

 

Revitalizace návsi a centra obce

stav odkupu pozemků pro rozšíření komunikací (Junek, Baťová)

stav odkupu pozemku pro realizaci autobusové otočky a konečné (Junek, Helena Junková)

další postup projektové dokumentace

pokračování chodníku v Branišovské ulici

(připomenutí návrhu Jiří Smolík – Martin Bartoš, Jan Adamec)

 

Komunitní centrum Točná

Představení aktuální verze novostavby pouze na vlastním pozemku

(Jiří Smolík – Martin Bartoš)

 

Kopaná na Točné

činnost oddílu a jeho nutné potřeby

(Zdeněk Kotyza)

 

Obnova křížku z ulice Ke Starému hřišti

(Petr Křížek, Hana Jandová)

 

diskuze k dalším podnětům

např. zimní údržba – úklid zastávek na Točné

ANTONÍNSKÁ POUŤ 2019 – REKAPITLULACE

Večer před akcí

Brzo ráno

Poutní bohoslužba slova u křížku

Průvod mažoretek SympA

Přivítání radních

Divadélko Kůzle

Dobroty

Atrakce

 

Step – Klepeto Mistři ČR v Cloggingu

Dětské soutěže a pohoda.

Vypouštění balónků

 

Taneční vystoupení Kat Zbraslav –  Anežka a Matyáš

Soutěž sever proti jihu

Slack Show – Slackline mistři ČR