Ukliďme Česko na Točné

29.3.2022 admin 0

dne 2.4. 2022 Vás zveme na úklid Točné sraz v 9:30 na návsi. Lopaty, hrábě, košťata, kolečka a další úklidové prostředky s sebou. Pytle zajištěny.

Kanalizace na Točné

Pro více info ohledně postpu výstavby je možno nalézt přímo na stránkách Městské části Praha 12: Postup výstavby splaškové kanalizace na území Prahy 12