Archiv pro rubriku: Aktuální

MARTINSKÝ PRŮVOD

V sobotu 11.11.2017 se koná v 17:00 hod. tradiční Martinský průvod.

Lampiony sebou.

Sraz na návsi – (Náměstí Antonín Pecáka) u dětského hřiště.

ANTONÍNSKÁ POUŤ ZRUŠENA – DÍL. 1 – DOPIS OBČANŮM

Praha – Točná, 4. 6. 2017

Antonínská pouť 2017 zrušena!!!

 

Milí točenští sousedé,

s lítostí Vám tímto oznamujeme, že letošní Antonínskou pouť jsem nuceni zrušit. Proč? Protože na uspořádání letošní Antonínské pouti jsem od současného vedení MČ Praha 12 nedostali ani korunu.

OS Točná, z.s. pořádá tuto pouť za enormního dobrovolnického nasazení pravidelně od roku 2010. Letos se měl konat její 8. ročník. Veškerá dosavadní vedení radnice Antonínskou pouť finančně podporovala částkami ve výši 30.000 – 42.000 Kč. Současné vedení radnice ochotu k podpoře umožňující konání pouti nenalezlo. Jak k tomu došlo?

Termín pro podávání žádostí pro grantovou podporu kulturních akcí v roce 2017 byl po mnoha letech přesunut z počátku ledna na konec listopadu. Byť jsme o této změně byli předem informováni, termín jsme promeškali, což je bez diskuze naše chyba. Nicméně počátkem května (3. 5.) jsme se osobně obrátili na radního Mgr. Jurku, do jehož kompetence oblast kultury patří, s žádostí o mimořádnou podporu letošní Antonínské pouti. A výsledek naší žádosti?

V pondělí 29. 5. se na nás písemně obrátila vedoucí oddělení kultury a sportu MČ Praha 12 Mgr. Knotková s tím, že v radě by měla být projednána naše žádost, a že vzhledem ke sníženému rozpočtu kapituly pro sport a volný čas je v tisku navrženo 15.000 Kč. Požádala nás o naše stanovisko. V naší odpovědi (viz. druhá strana listu) jsme mimo jiné uvedli, že s částkou 15.000 Kč nejsme schopni uskutečnění Antonínské pouti 2017 zajistit, a že minimální částka, kdy lze Antonínskou pouť ve velmi okleštěné podobě realizovat, činí 30.000 Kč.

O projednání naší žádosti nás dosud (4. 6.) nikdo oficiálně neinformoval. Proto jsme se vydali na středeční (31. 5.) jednání Zastupitelstva MČ Praha 12, kde jsme byli starostou Maruštíkem informováni, že podpora Antonínské pouti nebyla na jednání rady vůbec ani zařazena, poněvadž jsme navrhovanou částku 15.000 Kč odmítli. Toto tvrzení, které uvádí i červnové noviny Prahy 12, však není pravdivě, jak vyplývá i z přiložené korespondence. Pouze jsme konstatovali, že s touto částkou nejsme schopni uskutečnění Antonínské pouti zajistit.

Tedy Antonínská pouť se v letošním roce neuskuteční. Jak to bude v budoucnu, uvidíme. Bohatý program, který byl připraven (mažoretky, divadlo pro děti, nafukovací skluzavka, kolotoč, střelnice, živá hudba, taneční a pěvecká vystoupení, jízdy na koni, ukázky boxerského umění a sportu se psy (agility)) jsme byli nuceni odvolat a zrušit.

Jsme rozhořčeni tím, jakým způsobem současné vedení městské části přistupuje k naší obci. Příběh s Antonínskou poutí 2017 je přitom jen malou epizodou. Vedení městské části samo o sobě žádnou aktivitu na poli kulturního života v Točné za celý rok nevyvine, a pokud ji občané vyvinou sami, neumožní její uskutečnění. Projekt Revitalizace točenské návsi a výstavby obecního domu je již půl roku u ledu, byť podmínky pro jeho realizaci jsou více než výhodné. A o „úsilí“ o vybudování kanalizace na Točné, by bylo možné sepsat již tlustý román.

Rádi bychom Vás závěrem informovali o tom, že současný stav nás nenechává lhostejný. Bylo-li točenské letiště před několika lety prodáno za 160 miliónu korun, domníváme se, že aspoň část z těchto peněz by měla být zpětně do Točné investována. A o to se chceme zasazovat!

O dalších našich krocích Vás budeme brzo informovat.

S přáním hezkých červnových dnů

Petr Křížek, předseda OS Točná

 

Vyjádření k žádosti o finanční příspěvek na Antonínskou pouť na Točné

Knotková Jana (Praha 12) (knotkova.jana@praha12.cz)

 

Vážený pane doktore,

dnes by měla být v radě MČ Praha projednána Vaše žádost o finanční příspěvek na Antonínskou pouť na Točné. Vzhledem ke sníženému rozpočtu kapitoly pro sport a volný čas je v tisku navrženo 15.000 Kč.

Mgr. Jurka, radní MČ Praha 12 pro danou oblast,  se Vám bohužel nemůže dovolat, proto mi prosím obratem napište Vaše stanovisko, zda má být Vaše žádost s uvedenou výší dotace předložena ke schválení.

Děkuji za rychlou odpověď a přeji hezký den.

S pozdravem

 

 

Mgr. Jana Knotková
vedoucí oddělení kultury a sportu

 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A VZDĚLÁVÁNÍ
Písková 830/25, 143 00 Praha 412
tel: +420 241 710 441, mob: +420 702 032 343
knotkova.jana@praha12.cz,  www.PRAHA12.cz

 

 

Vážená paní Mgr. Knotková,

 

děkuji Vám za Váš právě uskutečněný telefonát i za Váš e-mail.

K Vašemu dotazu uvádím, že:

 

a) žádost o finanční příspěvek jsem podával dne 8. 5. a originál žádosti má pan Mgr. Jurka stejně jako všichni ostatní radní k dispozici (viz. příloha),

b) nikterak mi nepřísluší komentovat cokoliv, co v tisku pro radu pan Mgr. Jurka navrhuje,

c) panu Mgr. Jurkovi jsem v našem telefonickém rozhovoru v minulém týdnu sdělil, že s příspěvkem 15.000 Kč pro Antonínskou pouť nejsme schopni uskutečnění Antonínské pouti 2017 zajistit. Minimální částka, kdy lze Antonínskou pouť – a to ve velmi okleštěné podobě realizovat – je 30.000 Kč.

d) nikterak mi nepřísluší podávat jakékoliv stanovisko k procesů probíhajícím uvnitř úřadu MČ Praha 12.

 

Závěrem si dovoluji konstatovat, že celá záležitost a způsob jejího projednávání se mi jeví jako zcela nedůstojné.

S napětím budeme očekávat rozhodnutí dnešní rady a obratem s ním seznámíme obyvatelstvo Točné.

 

S pozdravem

 

Petr Křížek

 

POSTERY STUDIE

Pro občany, které zaujala zpracováváná studie revitalizace našeho Točenského náměstí Antonína Pecáka a má zájem návrh zkoumat i po ukončení výstavy, přinášíme náhledy na vystavované panely.

Pozn. Některé panely obsahují hodně vektorů (zejména 2. a 3.) a zobrazování náhledů je pomalé. Chcete-li si prohlédnout panel v plném detailu, musíte mít trpělivost.

1 NADHLEDOVÁ PERSPEKTIVA

2 SKLADBA DLAŽBY

3 USPOŘÁDÁNÍ ZELENĚ

4 DOPRAVA VARIANTY

5 DOPRAVA NÁVRH

6 INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

7 VIZUALIZACE

8 OBECNÍ DŮM

9 KAPLE

PREZENTACE NÁVRHU ÚPRAVY NÁMĚSTÍ ANTONÍNA PECÁKA

Za velmi chladného počasí proběhla v prostorách točenské hodpody prezentace architektonické a dopravní studie revitalizace náměstí Antonína Pecáka.

20151012_181055

Následuje výstava návrhu v místnosti bývalé „hasičárny“, která potrvá až do neděle 18. 10. a bude přístupná každý den od 16.00 do 18.00 hod.

Pro ty, kteří se nemohli zúčastnit přinášíme „exkluzivně“ 🙂 vizualizace návrhu.

pohled 4 pohled 5_nocni pohled nadhled 1 nadhled 2 nadhled 3 obecni dum pohled 1 pohled 2 pohled 3

REVITALIZACE NÁMĚSTÍ NA TOČNÉ

REVITALIZACE NÁVSI NA TOČNÉ

Městská část Praha 12 a Občanské sdružení Točná (OS Točná) srdečně zvou všechny občany a příznivce Točné na veřejné projednání aktuálně zpracovávané studie revitalizace prostoru točenské návsi – náměstí Antonína Pecáka, které se uskuteční v pondělí 12. 10. od 18 hod. pod krytým přístřeškem a v rámci dvora HOSPODY NA TOČNÉ v Branišovské ul. č. 6. Setkání se zúčastní radní naší městské části, autoři studie i představitelé OS Točná.

namesti Tocna_perspektiva

 

Vznikající studie revitalizace je přirozeným pokračováním studentských návrhů a prací představených na Točné v rámci výstavy v březnu 2013. Předmětem studie je komplexní rekonstrukce a revitalizace původní návsi – dnešního náměstí Antonína Pecáka. Ta je dnes velmi nevzhledná a plní pouze dopravní funkci. Cílem studie je vyhodnotit stávající stav dopravy, navrhnout varianty jejího řešení a předložit návrh na oživení prostoru. Autoři studie se snaží místu navrátit historický smysl návsi jako středu obce, zmírnit vliv dopravy na nezbytnou a nezatěžující úroveň a rozšířit prostor pro chodce a veřejnou zeleň. Pracují proto s historickým významem středu obce a umísťují do něj nové popř. rozšiřují stávající objekty.

Po pondělní veřejné prezentaci a diskuzi nad studií bude ještě následovat výstava návrhu v místnosti bývalé „hasičárny“, která potrvá až do neděle 18. 10. a bude přístupná každý den od 16.00 do 18.00 hod.

 

Pracovní vizualizace návrhu nové podoby točenské návsi (VYŠEHRAD atelier a ARCHIN)