Zahájení adventu na Točné 2021

Jako jeden z prvních vánočních stromů v Praze se již ve čtvrtek 25.11 rozsvítila krásná jedlička na točenské návsi. Každoroční akce se v loňském roce kvůli pandemii nekonala. Letos tak byla radost z možnosti jejího uskutečnění dvojnásobná, dá se říci, až hmatatelná. 

Iniciátorem akce je Občanské sdružení Točná z.s. spolu s MŠ Točná. Asi čtyřmetrový strom zajistila Městská část Praha 12, jejíž zástupci starosta Jan Adamec, první místostarosta Vojtěch Kos, místostarosta Petr Šula a radní Petr Prchal a Jiří Brůžek přijali pozvání OS Točná a spolu s ostatními účastníky odpočítali rozsvícení adventního stromu. 

Kromě kulturního programu bylo toto setkání občanů také obohaceno o jarmark, na kterém se prodávaly ručně vyráběná mýdla, ozdoby, věnce, svícny a množství sladkých i slaných dobrot.

Večer moderovali Dana Bartošová a Petr Křížek. Celá akce by se ale neobešla bez práce dalších členů OS Točná. Během dne bylo třeba připravit pódium, navozit stoly, ozdobit strom, napéct preclíky, bábovky a další dobroty,… Maminky dětí z místní školky však letos rozhodně také nezahálely. Přispěly opravdu velkým množstvím nejrůznějšího pečiva. Postaraly se i o několik adventních věnců a svícnů určených k prodeji.

Výtěžek z prodeje pečiva, svařeného vína i čaje se již tradičně dělí mezi MŠ Točná a OS Točná. Děti ze školky si pod vedením paní učitelky Gregorové a paní učitelky Malé připravily pásmo písniček i básniček. S nimi zazářily na pódiu pod svitem místních lamp a sklidily zasloužený potlesk. 

Stejně jako v minulých letech zde zazněla i slova z Bible, a to z knihy proroka Izaiáše. Chybět nemohlo ani tradiční zavěšení pravých betlémských hvězd z olivového dřeva, které Petr Křížek osobně přivezl z Izraele. Letos byly dvě a opět měly i svá jména – hvězda Naděje a hvězda Lásky. O jejich zavěšení se postarali náhodně vybrané děti z MŠ spolu s dalšími členy jejich rodin.

Zavěšení provázelo požehnání nadějí a láskou:

„Kéž láska, kterou nám zprostředkovává betlémské Jezulátko, rozjasní naše domovy a naše rodiny. Kéž nám pomáhá urovnávat spory, hledat cesty ke smíření a odpuštění, k úctě a respektu k manželovi, manželce, partnerovi, partnerce, dětem i rodičům.“

„Kéž láska, kterou nám zprostředkovává betlémské Jezulátko, rozjasní naše domovy a naše rodiny. Kéž nám pomáhá urovnávat spory, hledat cesty ke smíření a odpuštění, k úctě a respektu.

Jistě se všichni shodneme, že obojího není nikdy dost, obzvláště v této Covidem poznamenané době.

Nechť nám obě prosvěcují celý advent i vánoční svátky. A kdo je ještě neviděl, může jednu z nich zahlédnout i v naší fotogalerii. Hledejte a naleznete… 

Napsala a fotografie poskytla Veronika Magdalena Jonczy.