2. Otevření diskusní setkání občanů 6/2018

Točná, 3. 6. 2018

Vážení a milí sousedé,

OS Točná z.s. ve spolupráci s Petičním výborem pro vybudování kanalizace na Točné si Vás dovolují pozvat na 2. otevřené diskuzní setkání občanů Točné, které se uskuteční v pondělí 11. června 2018 od 18.00 hod. na dvoře Hospody na Točné (Branišovská 6).

 

Smyslem setkání je informovat o vývoji v zásadních oblastech rozvoje naší obce od podzimního setkání, které proběhlo před půl rokem – v listopadu 2017. Toto listopadové setkání tehdy vyústilo v celou řadu konkrétních vyjádření. Budeme mít tedy možnost se seznámit s tím, jak jsou tato vyjádření naplňována. Zcela jistě budou tematizovány otázky:

 

  1. kanalizace,
  2. plynofikace,
  3. výstavby obecního domu, resp. kulturně-komunitního centra v rámci revitalizace návsi,
  4. Antonínské pouti.

 

Jelikož zodpovědnost za rozvoj naší obce spočívá především na našich volených zastupitelích, požádali jsme Radu MČ o účast na této akci. Jsme rádi, že radní Prahy 12 s termínem počítají a přislíbili na akci svoji účast. Budou nás tedy přímo na Točné informovat o tom, co se v posledním půlroce v jednotlivých oblastech odehrálo a co ještě do konce volebního období zamýšlejí učinit.

 

Již dnes se těšíme na setkání a věříme, že bude pro naši obec přínosné.

 

S přáním hezkých dnů

 

 

Petr Křížek

jménem OS Točná