Doplnění událostí roku 2014

Nějak jsem ke konci roku nanašel sílu psát o událostech na Točné. Proto si tímto dovolím rekapitulaci akcí, které byly pořádány, ale oznámení o nich bylo pouze „plakáty“.

11.11.2014 – Tradiční Martinský průvodpořádaný OS Točná– Pro ty co nejsou místní nastíním o co se jedná.

Na návsi se sejdou občané s lampiony. Spoře oděný dobrovolník zabalen do hadrů představuje žebráka. Následuje připomínka historické události, kdy římský voják později známý jako sv. Martin se při své cestě dělí o polovinu svého pláště s neznámým žebrákem. Mezitím přijíždí Martin na svém koni a zachraňuje žebráka od smrti mrazem (letos tak nemrzlo, tak to nabylo tak hrozné :-)). Pak se za zpěvu, v čele s Martinem na koni, vydá průvod s lampiony na cestu ulicemi Točné. A akce končí na hřišti, tím, že dvojice se dělí o koláčky od Martina,  jako připomenutí, důležitosti umět se podělit. Dalo by se to parafrázovat jako výuka k sociální solidaritě.

Tentokrát byla trasa jiná, neboď dlouholetý cíl na místním fotbalovém hřišti, byl z důvodu majetkoprávních nemožný. Informovaní vědí, že dlouhodobé jednání mezi soukromými majitely tohoto pozemku a MČ Prahy 12 nebylo úspěšné. Tím je jediná sportovní plocha na Točné nepřístupná.

27.11.2014 – Tradiční zahájení adventu na Točné pořádané OS Točná za podpory MČ a Točenské mateřské školky– Jedná se o setkání občanů vrcholící slavnostním prvním rozsvěcením vánočního stromu, který poté ve večerných hodinách svítí až do Vánoc.

Tento rok, vhledem k politickým jednáním na radnici jsme byli ochuzeni o přítomnost našich volených představitelů, ale děti ze školky svým obvykle skvělým a roztomilým způsobem tuto mezeru vyplnily.

Tímto děkujeme MČ za strom, který se trochu komplikovaně, ale nakonec zdárně podařilo přivést, postavit, ozdobit a posléze slavnostně rozsvítit.