Revitalizace náměstí – pozvánka na prezentaci 10/2015

REVITALIZACE NÁVSI NA TOČNÉ

Městská část Praha 12 a Občanské sdružení Točná (OS Točná) srdečně zvou všechny občany a příznivce Točné na veřejné projednání aktuálně zpracovávané studie revitalizace prostoru točenské návsi – náměstí Antonína Pecáka, které se uskuteční v pondělí 12. 10. od 18 hod. pod krytým přístřeškem a v rámci dvora HOSPODY NA TOČNÉ v Branišovské ul. č. 6. Setkání se zúčastní radní naší městské části, autoři studie i představitelé OS Točná.

namesti Tocna_perspektiva

 

Vznikající studie revitalizace je přirozeným pokračováním studentských návrhů a prací představených na Točné v rámci výstavy v březnu 2013. Předmětem studie je komplexní rekonstrukce a revitalizace původní návsi – dnešního náměstí Antonína Pecáka. Ta je dnes velmi nevzhledná a plní pouze dopravní funkci. Cílem studie je vyhodnotit stávající stav dopravy, navrhnout varianty jejího řešení a předložit návrh na oživení prostoru. Autoři studie se snaží místu navrátit historický smysl návsi jako středu obce, zmírnit vliv dopravy na nezbytnou a nezatěžující úroveň a rozšířit prostor pro chodce a veřejnou zeleň. Pracují proto s historickým významem středu obce a umísťují do něj nové popř. rozšiřují stávající objekty.

Po pondělní veřejné prezentaci a diskuzi nad studií bude ještě následovat výstava návrhu v místnosti bývalé „hasičárny“, která potrvá až do neděle 18. 10. a bude přístupná každý den od 16.00 do 18.00 hod.

 

Pracovní vizualizace návrhu nové podoby točenské návsi (VYŠEHRAD atelier a ARCHIN)