Ukliďmesvět 4/2018

Na Točné se sešlo tento rok asi 30 dobrovolníků,kteří se zaměřili na úklid návse a okolí a také rokle přilehlé k rybníčku.

Sesbírali jsme cca 40 pytlů odpadu. Všichni účastníci měli po skončení akce dobrý pocit a radost z naší o něco čistější Točné.