Zahájení adventu 2023

Občanské sdružení TOČNÁ ve spolupráci s mateřskou školkou na Točné

srdečně zvou děti malé i velké, jejich rodiče, babičky i dědečky, jakož i všechny občany Točné a přilehlých obcí na

Zahájení adventu  na Točné ve čtvrtek 30. listopadu 2023 od 17.00 na návsi na Točné

Program:

17.00 hod  Přivítání občanů

17.10 hod  Rozsvícení Točenského vánočního stromu

17.15 hod  Pásmo říkanek a koled v podání dětí z MŠ Točná

Prodej svařeného vína, perníčků a preclíků za doprovodu vánočních koled ve prospěch MŠ a OS Točná.

Těšíme se na setkání s vámi!!!