SETKÁNÍ OBČANŮ TOČNÉ SE STAROSTOU A RADNÍMI MČ PRAHA 12

19.června (středa) 18:00

Návrh programu:

Přivítání moderátorem, úvodní slovo starosty

kanalizace

stav přípravy a projektové dokumentace na splaškovou kanalizaci

stav odkupu ČOV

(Jan Adamec, Hana Jandová, Vladimír Volráb)

 

vyvážení jímek

stávající stav a výhled

(Jan Adamec, Petr Lustig)

 

příprava ostatních sítí technické infrastruktury (plyn, dešťová kanalizace)

finální úprava místních komunikací po realizaci sítí

(Hana Jandová, Pavel Sibřina)

 

developerské projekty U Olšiček a Maverick

představení aktuální podoby záměrů

návaznost na původní strukturu obce

(Eva Tylová, Skyva?, za Maverick?)

 

Revitalizace návsi a centra obce

stav odkupu pozemků pro rozšíření komunikací (Junek, Baťová)

stav odkupu pozemku pro realizaci autobusové otočky a konečné (Junek, Helena Junková)

další postup projektové dokumentace

pokračování chodníku v Branišovské ulici

(připomenutí návrhu Jiří Smolík – Martin Bartoš, Jan Adamec)

 

Komunitní centrum Točná

Představení aktuální verze novostavby pouze na vlastním pozemku

(Jiří Smolík – Martin Bartoš)

 

Kopaná na Točné

činnost oddílu a jeho nutné potřeby

(Zdeněk Kotyza)

 

Obnova křížku z ulice Ke Starému hřišti

(Petr Křížek, Hana Jandová)

 

diskuze k dalším podnětům

např. zimní údržba – úklid zastávek na Točné

ANTONÍNSKÁ POUŤ 2019 – REKAPITLULACE

Večer před akcí

Brzo ráno

Poutní bohoslužba slova u křížku

Průvod mažoretek SympA

Přivítání radních

Divadélko Kůzle

Dobroty

Atrakce

 

Step – Klepeto Mistři ČR v Cloggingu

Dětské soutěže a pohoda.

Vypouštění balónků

 

Taneční vystoupení Kat Zbraslav –  Anežka a Matyáš

Soutěž sever proti jihu

Slack Show – Slackline mistři ČR

 

ŽELEZNÝ KELT 2018

Běh do vrchu – Železný Kelt se bude konat tento rok 1.9.2018,
lokalita zůstává stejná – tzn. konec ulice Na Stráňkách = na začátku lesa
registrace od 9:30hod
začátek závodu v 10hod
ŽELEZNÝ KEL_ FINAL – kopie

2. OTEVŘENÉ DISKUZNÍ SETKÁNÍ OBČANŮ

Točná, 3. 6. 2018

Vážení a milí sousedé,

OS Točná z.s. ve spolupráci s Petičním výborem pro vybudování kanalizace na Točné si Vás dovolují pozvat na 2. otevřené diskuzní setkání občanů Točné, které se uskuteční v pondělí 11. června 2018 od 18.00 hod. na dvoře Hospody na Točné (Branišovská 6).

 

Smyslem setkání je informovat o vývoji v zásadních oblastech rozvoje naší obce od podzimního setkání, které proběhlo před půl rokem – v listopadu 2017. Toto listopadové setkání tehdy vyústilo v celou řadu konkrétních vyjádření. Budeme mít tedy možnost se seznámit s tím, jak jsou tato vyjádření naplňována. Zcela jistě budou tematizovány otázky:

 

  1. kanalizace,
  2. plynofikace,
  3. výstavby obecního domu, resp. kulturně-komunitního centra v rámci revitalizace návsi,
  4. Antonínské pouti.

 

Jelikož zodpovědnost za rozvoj naší obce spočívá především na našich volených zastupitelích, požádali jsme Radu MČ o účast na této akci. Jsme rádi, že radní Prahy 12 s termínem počítají a přislíbili na akci svoji účast. Budou nás tedy přímo na Točné informovat o tom, co se v posledním půlroce v jednotlivých oblastech odehrálo a co ještě do konce volebního období zamýšlejí učinit.

 

Již dnes se těšíme na setkání a věříme, že bude pro naši obec přínosné.

 

S přáním hezkých dnů

 

 

Petr Křížek

jménem OS Točná