Kanalizace na Točné

Pro více info ohledně postpu výstavby je možno nalézt přímo na stránkách Městské části Praha 12: Postup výstavby splaškové kanalizace na území Prahy 12

Obrázek není k dispozici

Petice za kanalizaci 2019

25.6.2019 admin 0

Setkání občanů se zástupci radnice bylo zajisté přínosné, ale pocit flustrace z neuspokojivého  stavu řešení odkanalizování Točné vede k sepsání petice viz. níže.