Kanalizace na Točné

Pro více info ohledně postpu výstavby je možno nalézt přímo na stránkách Městské části Praha 12: Postup výstavby splaškové kanalizace na území Prahy 12